Mějte svůj objekt pod kontrolou!

Důležité protokoly a šablony

 

Řádná dokumentace stavby/objektů má zásadní význam, zejména v případě sporů. Zde najdete ke stažení důležité protokoly podlahové techniky a šablony dokumentů.

Protokol o nátopné zkušce


Protokol o objektu


Protokol o potěru


Protokol o měření vlhkosti


Sdělení pochybnosti a vznesení námitky - formulář


Please select a product: